Phân tích cảm nhận về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Phân tích cảm nhận về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Phân tích cảm nhận về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) Hai đoạn thơ cùng ngợi ca tinh thần yêu nước của những người đã ngã xuống trong...
read more
Gợi ý so sánh hai đoạn thơ trong bài Đất Nước và Tây Tiến xúc tích nhất

Gợi ý so sánh hai đoạn thơ trong bài Đất Nước và Tây Tiến xúc tích nhất

Một số đề thi về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng được camnang24h.net sưu tầm và tìm lời giải. Hi vọng những gợi ý lời giải hay sẽ giúp các bạn học sinh thi tốt! Xem thêm: Gợi ý...
read more