Truyện Hành tẩu âm dương (chap 3)

Truyện Hành tẩu âm dương (chap 3)

Bản quyền thuộc Waka  Chương 3: Chiếc quan tài đỏ tươi Lúc nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa là chú Tư, tôi thoáng sững sờ rồi mừng như điên. Chú Tư đã về, vậy có nghĩa là ông...
read more