Top 20 câu STT thất vọng đến mấy cũng chừa lại chút niềm tin cho mình

Top 20 câu STT thất vọng đến mấy cũng chừa lại chút niềm tin cho mình

Top 20 câu status dù thất vọng đến mấy cũng hãy chừa lại một chút niềm tin cho bản thân mình có như vậy mới vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Con người dễ dàng đánh mất niềm...
read more