Tuyển tập STT đừng chỉ biết mơ mộng, hãy gắng biến nó thành hiện thực

Tuyển tập STT đừng chỉ biết mơ mộng, hãy gắng biến nó thành hiện thực

Tuyển tập câu status đã sống đừng chỉ biết mơ mộng mà phải cố gắng biến nó thành hiện thực, chỉ có hành động mới có thể thay đổi được số phận con người. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai...
read more