Top 20 câu STT các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng đợi người khác

Top 20 câu STT các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng đợi người khác

Top 20 câu statu (stt) các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng trông đợi người khác, phải biết sống mạnh mẽ, độc lập chứ đừng phụ thuộc vào ai. Phụ nữ vốn là phái yếu cần được che chở...
read more
Top 20 câu STT mình sống cho mình, đừng quan tâm người khác nói gì

Top 20 câu STT mình sống cho mình, đừng quan tâm người khác nói gì

Top 20 câu status mình sống cho mình, đừng quan tâm người khác nói gì vì đây là cuộc sống của mình không việc gì phải sống chỉ để làm hài lòng người khác. Miệng là của người khác, lời thị...
read more