Top 20 câu STT đừng sống tốt quá, hãy đặt lòng tốt ở đúng nơi đúng chỗ

Top 20 câu STT đừng sống tốt quá, hãy đặt lòng tốt ở đúng nơi đúng chỗ

Top 20 câu status (stt) đừng sống tốt quá, hãy đặt lòng tốt ở đúng nơi đúng chỗ vì không phải ai cũng sẽ trân trọng sự chân thành, nhiệt tình của bạn đâu. Nghệ thuật của sự “bơ đi mà...
read more