Top 20 câu STT là con gái, hãy tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình

Top 20 câu STT là con gái, hãy tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình

Top 20 câu status là con gái, hãy biết tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình, sống độc lập, không phụ thuộc vào ai, tự do làm những việc mình thích. Con gái thường được gọi là “phái yếu”...
read more