Quan điểm cá nhân về hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Quan điểm cá nhân về hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Quan điểm cá nhân về hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Cây xà nu là biểu tượng của dân làng Xô Man. Có ý kiến cho rằng hình tượng cây xà...
read more