Văn mẫu phân tích hình ảnh con sông Đà hung bạo – Người  lái đò sông Đà

Văn mẫu phân tích hình ảnh con sông Đà hung bạo – Người lái đò sông Đà

Tùy bút Người lái đò sông Đà in trong tập “Sông Đà”, là kết quả chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân đến vùng núi Tây Bắc để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người và tìm...
read more