Hướng dẫn soạn Vào phủ chúa Trịnh chi tiết

Hướng dẫn soạn Vào phủ chúa Trịnh chi tiết

Hướng dẫn soạn Vào phủ chúa Trịnh chi tiết Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác là tác phẩm có lối kể hấp dẫn, sự kết hợp khéo léo giữa văn xuôi và thơ, sự miêu tả tỉ mỉ...
read more