Top 20 câu STT đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai đắt giá

Top 20 câu STT đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai đắt giá

Top 20 câu status (stt) chân lý đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai đắt giá, hãy cho quá khứ vào dĩ vãng để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Tất cả ai cũng có quá...
read more