Tuyển tập STT “đá xoáy” những kẻ lật mặt như lật bánh tráng nướng

Tuyển tập STT “đá xoáy” những kẻ lật mặt như lật bánh tráng nướng

Tuyển tập những câu status (stt) chân lý “đá xoáy” những kẻ lật mặt như lật bánh tráng nướng, sống giả dối hai mặt, gió chiều nào che chiều ấy. Bản chất của thế giới này chính là sự giả tạo,...
read more