Tuyển tập STT đích đến thành công không có bước chân của kẻ lười biếng

Tuyển tập STT đích đến thành công không có bước chân của kẻ lười biếng

Tuyển tập câu status chân lý hay đích đến của sự thành công không có bước chân của kẻ lười biếng, không chịu làm mà chỉ muốn ngồi há miệng chờ sung. Cuộc sống luôn có nhân quả, may mắn chỉ...
read more
Top 20 câu STT dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi

Top 20 câu STT dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi

Top 20 câu status (stt) dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi, suy nghĩ viển vông, không muốn làm việc mà chỉ muốn nguồi hưởng lợi lộc mà thôi. Người lười biếng không bao giờ vội vàng để...
read more