Tuyển tập STT một khi đã đánh mất lòng tin thì khó tìm lại được

Tuyển tập STT một khi đã đánh mất lòng tin thì khó tìm lại được

Tuyển tập những câu status chân lý sâu lắng một khi đã đánh mất lòng tin thì khó tìm lại được, bởi vì một lần bất tín vạn lần bất tin mà. Bạn còn trẻ, bạn nghĩ cái gì mất đi...
read more