Top 20 câu STT chẳng biết mai sau thế nào nên đừng vội cười người khác

Top 20 câu STT chẳng biết mai sau thế nào nên đừng vội cười người khác

Top 20 câu status (stt) chân lý hay chẳng biết mai sau như thế nào nên đừng vội cười người khác, bởi chưa biết chừng ngày mai bạn sẽ giống như họ. Trong cuộc đời mỗi con người khó tránh khỏi...
read more