Tuyển tập STT không ai cấm ta hi vọng,chỉ là không nên hi vọng quá nhiều

Tuyển tập STT không ai cấm ta hi vọng,chỉ là không nên hi vọng quá nhiều

Tuyển tập câu status (stt) không ai cấm ta hi vọng, chỉ là không nên hi vọng quá nhiều bởi khi không được như ý ta lại phải thất vọng quá lớn. Trong cuộc sống, ta nên hy vọng tùy thuộc...
read more