Sự quay cuồng với ma trận đề thi văn THPT Quốc Gia 2018

Sự quay cuồng với ma trận đề thi văn THPT Quốc Gia 2018

Sự quay cuồng với ma trận đề thi văn THPT Quốc Gia 2018 – Tại kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 thí sinh sẽ làm bài thi Văn vào sáng ngày 25/6 với thời gian làm bài 120 phút, thời gian...
read more
Chia sẻ ebook đề cương ôn tập THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn hay

Chia sẻ ebook đề cương ôn tập THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn hay

Blog tuyển tập và chia sẻ mọi người ebook đề cương ôn tập THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn hay được chia làm các phần như đọc hiểu văn bản, nội dung ôn tập rất chi tiết để các bạn có tài...
read more
Chia sẻ tài liệu hướng dẫn ôn luyện thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn chi tiết

Chia sẻ tài liệu hướng dẫn ôn luyện thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn chi tiết

Hôm nay blog tuyển tập và chia sẻ mọi người tài liệu hướng dẫn ôn luyện thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn chi tiết được chia làm nhiều phần để các bạn dễ cho việc tìm hiểu, ôn luyện. Tài liệu...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét chung về tác giả – tác phẩm, tìm hiểu văn bản với các nhân vật...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân mang đến kiến thức cơ bản về xuất xứ, tóm tắt, ý nghĩa nhan đề, tình huống truyện, nhân vật, giá trị hiện thực – nhân đạo,.....
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu mang đến những kiến thức về hoàn cảnh sáng tác, kiến thức về bài thơ như kết cấu của bài thơ, phân tích văn bản, đặc sắc...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh

Trong ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh giúp các bạn phân tích tác phẩm và đi trả lời các câu hỏi với dạng đề của bài Tuyên...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng

Ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng mang đến kiến thức cơ bản về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, đặc điểm nổi bật...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh

Ebook tài liệu Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét về tác giả – tác phẩm, phân tích văn bản, và những dạng đề thi...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành mang đến những dạng đề giúp bạn ôn thi, kiến thức cơ bản về hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt truyện, nhan đề...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Trong tài ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu chúng ta ôn luyện với các dạng đề qua từng câu hỏi và phần gợi ý trả lời ở từng câu như...
read more