Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét chung về tác giả – tác phẩm, tìm hiểu văn bản với các nhân vật...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân mang đến kiến thức cơ bản về xuất xứ, tóm tắt, ý nghĩa nhan đề, tình huống truyện, nhân vật, giá trị hiện thực – nhân đạo,.....
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Việt Bắc” của Tố Hữu mang đến những kiến thức về hoàn cảnh sáng tác, kiến thức về bài thơ như kết cấu của bài thơ, phân tích văn bản, đặc sắc...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh

Trong ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Hồ chí Minh giúp các bạn phân tích tác phẩm và đi trả lời các câu hỏi với dạng đề của bài Tuyên...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng

Ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Tây Tiến” của Quang Dũng mang đến kiến thức cơ bản về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, đặc điểm nổi bật...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh

Ebook tài liệu Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét về tác giả – tác phẩm, phân tích văn bản, và những dạng đề thi...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành mang đến những dạng đề giúp bạn ôn thi, kiến thức cơ bản về hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt truyện, nhan đề...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Trong tài ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu chúng ta ôn luyện với các dạng đề qua từng câu hỏi và phần gợi ý trả lời ở từng câu như...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân

Trong tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân mang đến những kiến thức về tác giả, khái quát về tác phẩm, nội dung đoạn trích qua các hình tượng như con...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang vũ

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang vũ

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang vũ chia sẻ những kiến thức những căn cứ để hiểu tác phẩm, phân tích tác phẩm với bi kịch đánh mất mình...
read more
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Đất Nước”của Nguyễn Khoa Điềm

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Đất Nước”của Nguyễn Khoa Điềm

Ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Đất Nước”của Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến cho bạn kiến thức cơ bản về tác giả, đề tài tổ quốc, vị trí đoạn trích, lịch sử của đất n...
read more