Tuyển tập STT cuộc sống cũng giống như một bản nhạc giao hưởng vậy

Tuyển tập STT cuộc sống cũng giống như một bản nhạc giao hưởng vậy

Tuyển tập câu status suy ngẫm về cuộc sống cũng giống như một bản nhạc giao hưởng vậy, mỗi ngày trải qua sẽ đầy màu sắc chứ không em đềm, yên ấm. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc. Để...
read more