Tây Tiến- đề thi minh họa chính thức của bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Tây Tiến- đề thi minh họa chính thức của bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bộ Bộ đề thi minh họa thi THPT Quốc gia năm 2020. Đề thi lần này, mà bộ đưa ra sẽ bám sát vào chương trình học môn Ngữ văn đã...
read more