Ba bài phân tích hay nhất nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa.

Ba bài phân tích hay nhất nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa.

Cuộc sống nghèo đói, bi kịch của người đàn bà hàng chài cũng là hình ảnh phản chiếu của rất nhiều con người khốn khổ khác thời hậu chiến. Bài phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền...
read more