Top 20 câu STT tuổi 20 đi qua, người ta nhắc hoài về tuổi trẻ và tiếc nuối

Top 20 câu STT tuổi 20 đi qua, người ta nhắc hoài về tuổi trẻ và tiếc nuối

Top 20 câu status (stt) tuổi 20 đi qua Người ta cứ nhắc hoài về tuổi trẻ, nhớ lại những nuối tiếc đã qua với bao kỉ niệm tuổi học trò không bao giờ quên. Nhiều năm sau tuổi 20, người...
read more