Tuyển tập STT không có việc tầm thường, chỉ có nhân cách tầm thường

Tuyển tập STT không có việc tầm thường, chỉ có nhân cách tầm thường

Tuyển tập câu status trên đời không có nghề nghiệp nào tầm thường, chỉ có nhân cách tầm thường mà thôi rất ý nghĩa để tham khảo và chia sẻ trên facebook. Có khi nào, trước khi đánh giá về công...
read more