Tuyển tập những câu STT sống ở đời, đừng nhìn đời chỉ bằng đôi mắt

Tuyển tập những câu STT sống ở đời, đừng nhìn đời chỉ bằng đôi mắt

Tuyển tập những câu status hay sống ở đời, đừng nhìn đời chỉ bằng đôi mắt bởi vì có rất nhiều thứ đôi mắt không nhìn thấy mà phải dùng cái tâm để nhìn. Người ta nói “ Đôi mắt là...
read more