Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất

Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất

Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất   Ở 2 câu kết, Hồ Xuân Hương đã dùng biện pháp thăng tiếng “Tí con con” để thể hiện sự nuối tiếc, mùa xuân...
read more