Khung điểm  phân tích vẻ đẹp của tình mẫu tử ở hai nhân vật Mai và Người đàn bà hàng chài

Khung điểm phân tích vẻ đẹp của tình mẫu tử ở hai nhân vật Mai và Người đàn bà hàng chài

Vẻ đẹp của tình mẫu tử được thể hiện đậm nét trong cả hai tác phẩm Rừng xà nu và Chiếc thuyền ngoài xa. Đây là một dạng đề được khai thác nhiều trong các kỳ thi. Camnang24h.net xin gửi...
read more