Phân tích giá trị hiện thực của Vào phủ chúa Trịnh hay và đầy đủ nhất

Phân tích giá trị hiện thực của Vào phủ chúa Trịnh hay và đầy đủ nhất

Phân tích giá trị hiện thực của Vào phủ chúa Trịnh hay và đầy đủ nhất   “Vào phủ chúa Trịnh” được trích từ “Thượng kinh kí sự” của tác giả Lê Hữu Trác. Qua ngòi bút tinh tế, sắc sảo,...
read more