Phân tích nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ

Phân tích nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ

Phân tích nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ   Thủ pháp nghệ thuật tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bầu trời và mặt đất, giữa quá khứ và hiện tại… đã gợi nên...
read more