Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia hay đầy đủ

Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia hay đầy đủ

Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia hay đầy đủ   Tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia cho ta thấy được sự tinh tế, đặc sắc trong việc lột tả hiện thực xã hội của...
read more
Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân hay nhất

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân hay nhất

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân hay nhất   Vợ nhặt của Kim Lân viết về nạn đói năm 1945 nhưng không nhằm mục đích phơi bày thực trạng thê thảm của con người mà từ hiện...
read more