Phân tích tiếng khóc của Phán mọc sừng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia hay nhất.

Phân tích tiếng khóc của Phán mọc sừng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia hay nhất.

Phân tích tiếng khóc của Phán mọc sừng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia hay nhất.   Tiếng khóc của Phán Mọc Sừng cũng nằm trong chuỗi tiếng cười trong tác phẩm. Qua tiếng khóc này người...
read more