Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên

Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên

Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên   Tác phẩm Vội vàng đã thể hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất lối sống, quan niệm sống “vội vàng” của Xuân Diệu....
read more