Bình giảng So sánh đoạn kết hai tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

Bình giảng So sánh đoạn kết hai tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

Truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao kết thúc bằng hình ảnh: “Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa, và vắng người lại qua…”. Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân...
read more