Top 20 câu STT anh đã chọn ra đi thì anh hãy đừng ngoảnh lại, em vẫn ổn

Top 20 câu STT anh đã chọn ra đi thì anh hãy đừng ngoảnh lại, em vẫn ổn

Top 20 câu status STT anh đã chọn ra đi thì mong anh đừng ngoảnh lại, em vẫn sẽ ổn thôi, rồi em sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh dù rằng sẽ rất khó. Nếu anh đã...
read more