Tuyển tập STT tâm trạng viết cho người bạn cũ – người đã từng rất thân

Tuyển tập STT tâm trạng viết cho người bạn cũ – người đã từng rất thân

Tuyển tập câu status tâm trạng viết cho người bạn cũ – vì sao chúng ta giờ chỉ còn là những người “đã từng thân”, không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa. Thời gian là một thứ vũ...
read more