Tuyển tập STT hay ngày cuối cấp: Ai cũng có một thời để nhớ.

Tuyển tập STT hay ngày cuối cấp: Ai cũng có một thời để nhớ.

Tuyển tập những câu status hay ngày cuối cấp: Ai cũng có một thời để nhớ, một kỉ niệm không bao giờ quên và những nuối tiếc của tuổi học trò. Đã xa rồi những ngày tháng học trò. Ngày ta...
read more
Tuyển tập STT điều vừa hài hước vừa chua sót giữa cấp Ba và Đại học

Tuyển tập STT điều vừa hài hước vừa chua sót giữa cấp Ba và Đại học

Tuyển tập status điều trái ngược vừa hài hước vừa chua xót giữa cấp Ba và Đại học giúp các bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa cấp ba và khi học đại hoc. Trong những ngày tháng “mài đũng...
read more