Top 20 câu STT luôn có một người không phải bạn bè không là người yêu.

Top 20 câu STT luôn có một người không phải bạn bè không là người yêu.

Top 20 câu status cuộc sống luôn có một người không phải bạn bè, không còn là người yêu, nhưng ta lại luôn quan tâm tới mọi chuyện của người ấy. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải...
read more