Top 20 câu STT hoá ra cô đơn không đáng sợ như những gì ta từng nghĩ

Top 20 câu STT hoá ra cô đơn không đáng sợ như những gì ta từng nghĩ

Top 20 câu status hoá ra cô đơn không đáng sợ như những gì ta từng nghĩ, khi mà cứ yêu điên cuồng mù quáng một mối tình không có kết quả còn đáng sợ hơn. Chẳng dễ dàng gì để...
read more
Top 20 câu STT buồn khi cô gái một mình lặng lẽ chống chọi với mùa đông

Top 20 câu STT buồn khi cô gái một mình lặng lẽ chống chọi với mùa đông

Top 20 câu status cô đơn của cô gái khi vẫn một mình lặng lẽ chống chọi với mùa đông, không chỉ thấy lạnh của thời tiết còn có sự lạnh giá trong tim. Anh ơi! Đông về rồi đấy. Ở...
read more