Tuyển tập những STT ý nghĩa có một người trong đời gọi là Tri kỷ

Tuyển tập những STT ý nghĩa có một người trong đời gọi là Tri kỷ

Tuyển tập những câu status ý nghĩa có một người trong đời gọi là Tri kỷ, một người ta có thể tâm sự mọi chuyện, một người cùng ta đi khắp thế gian. Có một người luôn kiên nhẫn lắng nghe...
read more