Top 20 câu STT tâm trạng hôm nay tôi cô đơn quá, cô đơn đến tột cùng

Top 20 câu STT tâm trạng hôm nay tôi cô đơn quá, cô đơn đến tột cùng

Top 20 câu status (stt) tâm trạng hôm nay tôi cô đơn quá, cô đơn đến tột cùng, không còn cảm giác thấy bất cứ thứ j ở xung quanh mình. Cô đơn. Con người ta cô đơn nhất khi nào...
read more
Top 20 câu STT về đêm cùng những nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Top 20 câu STT về đêm cùng những nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Tuyển tập câu status tâm trạng (stt) về đêm cùng những nỗi buồn rơi xuống vực sâu, nhũng nỗi buồn ta tưởng như không thể nào có thể vượt qua được. Đêm… ta cảm nhận được cảm xúc ta dần chai.....
read more
Tuyển tập STT đau lòng Chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song

Tuyển tập STT đau lòng Chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song

Tuyển tập câu status (STT) chất chứa tâm trạng Chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ có thể gặp nhau tại một điểm nữa rồi. Từ một điểm ở ngoài một...
read more