Top 20 câu STT ý nghĩa nhất giúp bạn có những lời nói đẹp

Top 20 câu STT ý nghĩa nhất giúp bạn có những lời nói đẹp

Top 20 câu status ý nghĩa nhất giúp bạn có những lời nói đẹp, vì lời nói chẳng mất tiền mua, ta hãy nói lời tốt đẹp cho tất cả mọi người đều vui. Ngạn ngữ An có câu “ Lời...
read more