Tuyển tập STT đêm là lúc anh nhớ em khắc khoải, nhớ hơi ấm quen thuộc

Tuyển tập STT đêm là lúc anh nhớ em khắc khoải, nhớ hơi ấm quen thuộc

Tuyển tập câu status buồn đêm là lúc anh nhớ em khắc khoải, không thôi tìm một hơi ấm quen thuộc, kỉ niệm đẹp đẽ mà em đã mang đi chỉ để lại nỗi nhớ cho tôi. Chẳng hiểu sao, càng...
read more