Tuyển tập STT hay – Mất đi một người bạn, như mất đi một nửa tâm hồn

Tuyển tập STT hay – Mất đi một người bạn, như mất đi một nửa tâm hồn

Tuyển tập câu status hay – Mất đi một người bạn, như mất đi một nửa tâm hồn, sẽ mất đi người chia sẻ niềm vui, mất đi thêm một chỗ dựa những lúc mệt mỏi. “Mất đi một người bạn,...
read more