Tuyển tập STT chân thành mẹ dạy con gái dù sao đi nữa, hãy khôn ngoan

Tuyển tập STT chân thành mẹ dạy con gái dù sao đi nữa, hãy khôn ngoan

Tuyển tập câu status chân thành mẹ dạy con gái dù sao chăng nữa, hãy khôn ngoan, đừng bị cám dỗ bời những thứ phù phiếm xa hoa, hãy biết tự bảo về mình. Con yêu dấu, khi con sinh ra...
read more