Top 20 câu STT những ngày vắng anh là những ngày buồn đến lạ

Top 20 câu STT những ngày vắng anh là những ngày buồn đến lạ

Top 20 câu status tâm trạng (stt) buồn những ngày vắng anh là những ngày buồn đến lạ – những ngày em không có sức sống làm bất cứ chuyện j, chỉ nghĩ đến anh. Ngày không anh, tim dường như...
read more