Top 20 câu STT có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Top 20 câu STT có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Top 20 câu status có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ, có duyên gặp nhau quen nhau nhưng lại không có nợ để được ở bên cạnh nhau. Người ta bảo rằng, gặp được nhau, quen nhau...
read more