Top 20 câu STT hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn

Top 20 câu STT hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn

Top 20 câu status hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn, người đã sinh ra bạn và nuôi bạn trưởng thành đến ngày hôm nay. Thượng đế không thể lúc nào cũng bảo vệ chúng ta, vì...
read more