Top 20 câu STT trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu

Top 20 câu STT trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu

Top 20 câu status trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu đó là người bạn thên vì đó là người hiểu rõ bạn nhất ngoài bản thân bạn. Bạn thân chính là tình nhân cả...
read more
Top 20 câu STT hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn

Top 20 câu STT hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn

Top 20 câu status hay dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất với bạn, người đã sinh ra bạn và nuôi bạn trưởng thành đến ngày hôm nay. Thượng đế không thể lúc nào cũng bảo vệ chúng ta, vì...
read more