Tuyển tập những câu STT Ngày rời thầy xa bạn – Nhớ về trường xưa

Tuyển tập những câu STT Ngày rời thầy xa bạn – Nhớ về trường xưa

Tuyển tập những câu status ngày rời thầy xa bạn – Nhớ về mái trường xưa, nhớ về những kỉ niệm cùng bạn bè chọc phá khắp nơi, những ngày trốn học đi chơi. Làm sao mà quên được những ngày...
read more