Top 20 câu STT sống ai mà chẳng có thị phi, đó là quy luật rồi, cứ kệ thôi!

Top 20 câu STT sống ai mà chẳng có thị phi, đó là quy luật rồi, cứ kệ thôi!

Top 20 câu status hay viết về chân lý ai sống trên đời mà chẳng có thị phi, vậy thì đó là quy luật rồi, cứ kệ thôi mà sống cho vui, không cần để ý nhiều. Vốn dĩ vấn đề...
read more