Tuyển tập STT ý nghĩa dành cho ai đang chứa đựng sự nuối tiếc

Tuyển tập STT ý nghĩa dành cho ai đang chứa đựng sự nuối tiếc

Tuyển tập câu status ý nghĩa dành cho ai đang chứa đựng sự nuối tiếc vì cái gì đã qua chẳng thể quay trở lại, cái gì đã vỡ chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Cuộc sống vốn có nhiều điều...
read more